ієрархія екосистем


ієрархія екосистем
Функціональне підпорядкування екосистем різного рівня організації в ряду: біогеоценоз, ландшафт, біом, природний пояс, біогеографічна область, біосфера.

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ - ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО Суми. . 2009.